Co to je?

  1. Jedná se o nové řešení pro instalaci FVE,
  2. kromě úrody a pastvy pro dobytek lze získat ze svého pole také elektřinu,
  3. minimální omezení užitné zemědělské plochy (méně než 1 %),
  4. žádný negativní vliv na kvality zemědělské půdy,
  5. instalace bifaciálních (oboustranných) FV panelů,
  6. konstrukce uzpůsobena pro svislou instalaci,
  7. FV panely jsou instalovány svisle a orientovány na východ a na západ.

Vzhledem k tomu, že obě plochy modulu mohou generovat elektrickou energii a jsou orientovány, oproti klasickým instalacím na jih, na východ a na západ, tak dochází k vyrovnávání tzv. kachních křivek.
To znamená, že energie se vyrábí především v ranních a večerních hodinách. Všechny plochy mezi řadami instalovaných modulů lze nadále plně využívat. Dle konference „Solární energie a akumulace 2019“ je možné na zemědělských plochách v České republice instalovat až 39 gigawattů výkonu fotovoltaických panelů.

Instalace bifaciálních panelů (aktivních na obou stranách), které jsou výrazně odolnější vůči degradaci UV zářením probíhá na svislých konstrukcích kotvených do země. Uvažovaná vzdálenost mezi řadami panelů je od osmi do dvanácti metrů, avšak dle možností a požadavků je možná tato vzdálenost až 15 metrů.
Lze tedy snadno manipulovat mezi řadami s téměř jakoukoliv zemědělskou technikou. Standardní uvažovaná výška konstrukce je okolo pěti metrů, čímž je zajištěn částečný stín pod instalovanými panely. Toto poskytuje jistou výhodu při vlně veder a častých suchých letních dnech. Častou formou jsou také instalace svislé konstrukce, které slouží nejen jako zdroj elektrické energie, ale mohou sloužit jako plot či ohradník pro chov zemědělských zvířat.

Vzhledem k orientaci panelů na východní a západní strany, a v závislosti na typu použitého modulu, dochází v průměru o 5 až 10 % vyšších měrných výtěžků elektřiny na kW. Tento systém tedy netěží pouze z instalovaného výkonu, ale také z tržních cen, které se standardně pohybují výše v ranních a večerních hodinách. Dle predikcí je v sektoru agrivoltaiky a celkového množství instalovaných bifaciálních panelů odhadovaný nárůst až o 1000 % do roku 2024. Informace z roku 2018 udávají, že celkový instalovaný výkon „bifaciálů“ byl pouhých 5,4 gigawattů. Odhaduje se, že v roce 2024 bude tento výkon téměř 4x vyšší a jejich celkový objem bude okolo 21 gigawattů.
Toto by představovalo téměř 17 % celého fotovoltaického trhu.

Na území České republiky se prozatím o výhodách této nové technologie bifaciálních panelů mnoho neví. Na rozdíl od ČR se v Německu či Rakousku již tento segment výrazně rozrostl a vznikají zde instalace o několika desítkách instalovaných megawattů. Projekty spojené s agrovoltaikou v České republice by měl stát podpořit novými dotacemi v rámci Energetického fondu.

Agrivoltaika
SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři