Budování a provoz plovoucích fotovoltaických elektráren na vodní hladině může být dalším skvělým řešením pro oblasti s omezenou dostupností vhodných ploch. Toto řešení nabízí nejen možnost využívat obnovitelné zdroje energie, ale také ochranu proti nadměrnému odpařování vody. Studie jsou zaměřené na efektivitu, výkon, spolehlivost dodávek, bezpečnost provozu a finanční návratnost. Naučné údaje naznačují, že tato technologie by mohla být zavedena i na mořské hladině, což by otevřelo cestu k významnému množství energie zejména pro ostrovní státy. Kromě toho by mohla přispívat k ochraně prostředí a vodního režimu.

Vodní plochy
SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři