Fotovoltaické elektrárny na volných plochách jsou efektivním způsobem využití obnovitelných zdrojů energie. Tyto projekty mohou pomoci snížit spotřebu fosilních paliv a zároveň poskytovat spotřebitelům energie výhody nižších nákladů.

Fotovoltaické elektrárny brownfield jsou typy fotovoltaických elektráren, které jsou postaveny na stávajících průmyslových brownfieldových lokalitách. Brownfieldové lokality jsou oblasti, které byly v minulosti znečištěny průmyslovými aktivitami, ale které jsou nyní volné pro využití. Fotovoltaické elektrárny brownfield jsou schopny sloužit jako alternativa k výstavbě fotovoltaických elektráren na zelených pozemcích, což je oblast, která ještě nebyla vystavena průmyslovým aktivitám.

Výhody fotovoltaických elektráren brownfieldu jsou:

  1. Snížení dopadu na životní prostředí: Fotovoltaické elektrárny brownfieldu jsou schopny využívat stávající nevyužité průmyslové brownfieldové lokality, což znamená, že novou zelenou půdu není nutné vytvářet. To může snížit dopad na životní prostředí.
  2. Maximální využití: Fotovoltaické elektrárny brownfieldu jsou schopny využívat stávající infrastrukturu, což znamená, že méně nového vybavení je třeba k tomu, aby byla fotovoltaická elektrárna funkční.
  3. Nižší náklady: Fotovoltaické elektrárny brownfieldu jsou schopny využívat stávající zařízení, což snižuje náklady na výstavbu a údržbu.

Nevýhody fotovoltaických elektráren brownfieldu jsou:

  1. Vyšší náklady na odstraňování znečištění: Fotovoltaické elektrárny brownfieldu jsou postaveny na místech, která byla v minulosti znečištěna průmyslovými aktivitami. To znamená, že mohou být nutné náklady na odstraňování znečištění.
  2. Riziko znečištění: Fotovoltaické elektrárny brownfieldu mohou být náchylné k znečištění z okolních zdrojů znečištění, jako jsou průmyslové odpady, znečištění vody a vzduchu.
  3. Vyšší náklady na investice: Vzhledem k tomu, že fotovoltaické elektrárny brownfieldu jsou postaveny na místech, která byla v minulosti znečištěna průmyslovými aktivitami, mohou být náklady na vybudování a údržbu vyšší než u fotovoltaických elektráren na zelených pozemcích.
FVE na volné ploše
SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři