Možnost sdílení vyrobené elektřiny je zase o něco reálnější. Poslanecká sněmovna již v prvním čtení schválila novelu LEX OZE 2, která se věnuje komunitní energetice a principům jejího fungování. Elektřinu vyrobenou obnovitelnými zdroji z jedné nemovitosti bude možné využívat v jiné. Novela umožní i sdílení elektřiny mezi členy takzvaného energetického společenství.

„Výsledná podoba novely LEX OZE 2 představuje funkční a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky u nás. Jsem rád, že ji poslanci v prvním čtení schválili, a věřím, že projde úspěšně i dalšími kroky legislativního procesu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „Komunitní energetika umožní snížit naše výdaje za energie a také posílit energetickou nezávislost každého z nás a tím i celé naší společnosti,“ dodává.

Principem komunitní energetiky je sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Elektřinu vyrobenou fotovoltaikou na jedné nemovitosti bude díky novele možné využívat v jiném objektu. Legislativa nově umožní také sdružovat více subjektů, které vyrobenou elektřinu budou mezi sebou sdílet.

​Představte si situaci, kdy si rodina nainstaluje solární elektrárnu na svou chalupu v jižních Čechách. Vyrobenou elektřinu zde doposud využívá jen při svých víkendových pobytech. Nově bude moci elektřinu vyráběnou během týdne „posílat“ svým blízkým kdekoli v Česku. Část elektřiny spotřebují třeba prarodiče v bytě v Plzni, něco syn s manželkou v domě u Prahy, případně dcera s manželem a dětmi v brněnském bytě.

Novela zavádí institut tzv. energetického společenství, které umožní sdílet vyrobenou elektřinu skupinám s až 1 000 členy na území obcí s rozšířenou působností. Toto řešení je určeno především pro nákladnější projekty větších elektráren. Územní omezení vyplývá z nutnosti udržovat stabilitu distribuční soustavy, dostupnosti dat a zachování funkčnosti celého systému.

„Členové energetického společenství budou moci mezi sebou sdílet elektřinu ze své fotovoltaické nebo větrné elektrárny. Hlavním cílem sdílení elektřiny není zisk z jejího prodeje, ale pokrytí spotřeby daného odběrného místa a tím snížení účtů za klasickou dodávku elektřiny,“ vysvětluje marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol Jiří Matoušek. Zdroj: www.tn.nova.cz

SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři