Parní stroj přinesl revoluci průmyslu. Přesto byl jen začátkem, dnes hovoříme s umělou inteligencí, upravujeme genom. Průmysl 3.0/4.0, další etapy v krátkých intervalech. Svět se mění. Co znamená Fotovolt 4.0?

Parní stroje“ elektráren pro energii ze slunce prorazily cestu už před 40 lety. Mělo to smysl! Fotovolt (jak si zkrátíme) je dnes platným zdrojem energie. I elektromobilita má své „místo na slunci“. Ovšem optikou zkušeností od dob páry cena materiálů (i těch v bateriích) na trzích roste, ale technologie inovacemi zlevňují. Historie fotovoltu není výjimkou, není důvod pochybovat ani u technologií navazujících nebo kontextového použití.

Fotovolt oprávněně získal status technologie poznané, prověřené, inovací investičně dostupné, o to více aplikované. A je na vzestupu. Tradiční začarovaný kruh drahé výroby, nízké poptávky a chybějící distribuce je tady překonán. Tržní cykly s poptávkou „na sever / na jih“ se prokazují být dočasné. I energie je komoditou, my si zvykáme na komfort pokroku, který neopouštíme, a technika požaduje energii. Na růstu poptávky poroste i cena energií a hlad po zdrojích. Řešení je jít naproti již poznaným směrem a inovací.

Majitelé domů několik let trhají rekordy v objednávkách fotovoltů na střechy. Většina je s baterií, inovací už brzy budou zahradní elektrárny. Spotřebitel fotovolt zná, žádá a masivně využívá. Soudíme nad tisíci instalacemi v zemi ve Skupině SolidSun – prvního dodavatele, ale hlavně instalátora elektráren na domy. S enormní poptávkou se překotně rodí dodavatelé, zkušenost však prozradí řemeslníka. Hovoří se o „bublině“, příběh je nedaleký a už i u nás. Klíčový je správný výběr solidního dodavatele. Ani český podnikatel není pozadu. Podniky instalují fotovolt na své výrobní haly, ani tady nechybí baterie, logická je úvaha o zajištění tepla a pohánění flotily vozidel. SolidSun ESCO směřuje za opakováním úspěchu, podnikatel je součástí energetického organismu komunálu.

Obdobný trend sledují velké projekty Fotovolt, tady už je také známe – technologie dosáhly inovacemi špičky v efektivitě i životnosti, dostatek dodavatelů přináší vhodnou cenu, hnanou silnou poptávkou napříč sektory. Investoři aktivují kapitál pobízeni dotačními impulzy. Vidí zřejmou návratnost v moderní technice zdroje. Banky inovovaly schémata financování. Nadto máme dostatek realizací. Fotovolt (3.0) je už poznanou a vhodnou technologií.

Genom energetického mixu váže uhlík, dekarbonizujeme. Jádro není cestou jednoduchou, natož levnou. Jako u genomu hrozí masivní zásah kolapsem organismu – nepůjde to na sílu ani rychle nebo ve velkém. Cestou ke změně energetického genomu je sebeidentifikace typu zdroje v souhře s ostatními a blízkou spotřebou ve svém komunálním okolí.

Úlohou Fotovoltu 4.0 je poznat své místo v kontextu komunity a komunálu regionu, zadáním je variantnost. Nemáme moře, hospodaříme s geograficky daným osvitem slunce i větrem. Na jihu Evropy je osvit o 40 procent silnější, přesto například Švédsko je ve fotovoltu aktivní – ví, že slunce do genomu patří. Fotovolt nespasí průmysl (například známý v Moravskoslezském kraji) energií nebo palivem (vodík) – tak velké elektrárny nepostavíme. Konečný podíl fotovoltu na mixu zítřka nebude hlavní. Ale díky své poznanosti a dostupnosti je ideální platformou pro inovaci s nižšími náklady. Přesně takovou potřebujeme, například k vodíku. Ale ani ten, i když dnes populární, nebude jedinou aplikací FV 4.0.

Fotovolt generuje špičku v poledním osvitu. Spotřeba je ovšem lineární. MHD vyjíždí brzy ráno, průmysl „zapíná“ poté, ekonomika pracuje v průběhu dne, ani večer se spotřebou nekončíme. Fotovolt doplněný o trackery (náklon panelů východ/západ) sleduje pohyb slunce. Produkce je lineární, kopíruje síťovou spotřebu a výhodnou vnitrodenní cenu. S baterií zachováme přebytky pro večerní využití nebo vyvážíme síť v převisu či nedostatku. Velkokapacitní end‑user‑response – ten pro síť potřebujeme.

Přebytek uložíme i do vodíku – ten z fotovoltu je geniálně zelený. Ale nejde o barvu, jako spíš o brzké využití. Můžeme vodík spálit zpět na energii do sítě přes palivový článek. Jeden takový už máme, dlouho, spolehlivě a největší – slunce. Spalováním vodíku nám posílá energii. Výhodnější je primární užití vodíku v přímé spotřebě. Ideální je využití v přepravě, nákladní i na kolejích, ovšem chybí distribuce – čerpací stanice. Vzpomeňte začarovaný kruh, to nepůjde tak rychle. Tedy vhodnější je doprava komunální – regionální vlaky, MHD, svoz odpadů. Vodíkové autobusy vyjíždějí do ulic.

Co dále? Zařadit fotovolt v důmyslné struktuře do kontextu místa. Trackery ve dne, s baterií pro večer, větrnou elektrárnu pro noční produkci. Takto strukturovaný zdroj umístíme do brownfieldu, například bývalého dolu. Použijeme vlečku a vedení, vše dopravíme regionu – energii městu, vodík autobusům a jako příměs teplárně, teplo sušárně dřeva, kyslík bioplynce nebo k likvidaci odpadů, místní firmě. Úžasně přírodě vrátíme, co jsme si právě tady dlouho brali. Osadíme plovoucím fotovoltem volné vodní plochy, zemědělcům agrivoltem jejich pole bez zásahu do produkce.

Každé místo má vlastní topologii, komunitní a hlavně komunální povahu. Prostřednictvím Asociace pro komunitní energetiku sdílení energetických benefitů s fotovoltem dobře známe. Lidé v komunitě si nasdílejí výhody zdroje. Reálné je totéž i pro komunál. Anatomie energetického zdroje bude v souladu s organismem komunální potřeby. Fotovolt 4.0 je součástí změny genomu energetiky.

Zdroj: hn.cz

SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři