LEX OZE I. nebo- li malá novela energetického zákona, která má usnadnit připojování a provozování malých solárních elektráren. Záměr schválit novelu v rámci prvního čtení zamítli opoziční poslanci v parlamentu. Nyní svůj názor mění. Proč?

Revoluční novela

Součástí předkládané LEX OZE I. je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací procesy o umístění stavby pro výrobny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem opět do 50 kW. Pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, který je součástí stavby, například tedy fotovoltaika na střeše, pokud splní podmínky bezpečnosti instalace, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Zároveň nebudou zdroje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

„S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, který významně usnadňuje povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie,“ řekl na úvod svého projevu ve Sněmovně ministr průmyslu Jozef Síkela  při projednávání LEX OZE I. ve druhém čtení.

Schváleno do konce roku?

„Nejsme z principu proti LEX OZE I. Zákon o solárních elektrárnách můžeme do konce roku schválit“, předesílá Karel Havlíček, opoziční poslanec za ANO a také bývalý ministr průmyslu v rozhovoru pro Český rozhlas (ČRo).

Poté co opozice zbytečně prosadila schvalovat LEX OZE I. standardní procedurou ve výborech a třech čteních, Havlíček nyní prohlašuje, že se to nebude táhnout týdny, ale že to bude v řádu dnů.

„Teď musíme celou proceduru ve Sněmovně jenom dojet. Poté samozřejmě to půjde do Senátu, poté předpokládám, že to půjde k panu prezidentovi a pak je to rychle hotové,“ dodává Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu argumentuje tím, že od února prosadilo tři novely energetického zákona a reagovalo tak zejména na dopady energetické krize způsobené ruskou agresí na Ukrajině. Teď tedy tlačí na to, aby třetím čtením prošla novela příští týden.

„Pokud to vláda bude chtít, tak já v tom nevidím vůbec žádný problém. My nic nebudeme obstruovat, nic nebudeme zdržovat. Vláda má navíc pohodlnou stooosmičku. My ale ani proti tomuto zákonu principiálně nejsme, to znamená, že pro tento zákon určitě zvedneme ruku. Takže z mého pohledu to stihnutelné jest,“ uzavírá Havlíček.

Zdroj: solarninovinky.cz

Právo
SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři