Platforma Clean Hydrogen Partnership otevřela výzvu k předkládání projektů na výzkum a vývoj špičkových vodíkových technologií. V rámci výzvy je k dispozici celkem 195 milionů eur. Projekty je možné přihlásit do 18. dubna 2023. Podrobnosti k podání přihlášky jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Nová výzva

Dotačí výzva je určena pro projekty, které mohou iniciovat a rozvíjet různé subjekty od velkých a středních podniků až po veřejné instituce a výzkumné organizace. Výzva si mimo jiné klade za cíl do roku 2025 zdvojnásobit počet „vodíkových údolí” v Evropě.

Clean Hydrogen Partnership také nabízí podporu v rámci iniciativy Project Development Assistance (PDA). Regiony, které navrhnou projekty, obdrží cílenou podporu od specializovaných poradců pro vodík. Podpora má umožnit pokrok v zavádění vodíkových technologií v oblastech, kde se dosud uplatnily jen v omezené míře. Jeden z 15 krajů vybraných v rámci poslední iniciativy PDA je například ze Slovenska (Košický samosprávný kraj) – podrobnosti naleznete zde.

Výzva se celkem zabývá 26 tématy identifikovanými jako klíčové priority ve strategické agendě výzkumu a inovací. Témata jsou seskupena takto:

– Výroba obnovitelného vodíku – 7 témat – 49 milionů eur

– Skladování a distribuce vodíku – 5 témat – 36 milionů eur

– Doprava – 3 témata – 25,5 mil. eur

– Teplo a energie – 4 témata – 19 milionů eur

– Průřezové – 3 témata – 7,5 mil. eur

– Vodíková údolí – 2 témata – 38 milionů eur

– Strategický výzkum – 2 témata – 20 milionů eur.

Význam vodíku

Posun k ekonomice s nulovými emisemi uhlíku se v posledních letech stává pro tvůrce politik, místní samosprávy a soukromý průmysl stále důležitějším problémem. Nízkouhlíkové technologie mají potenciál řešit znečištění ovzduší na místní úrovni i přispět k mezinárodnímu úsilí o prevenci změny klimatu.

Použití vodíku jako energetického vektoru bylo identifikováno jako jedna z cest ke klimatické neutralitě. Suroviny získané z biomasy a elektrolýza založená na nízkouhlíkové elektřině mohou být použity k výrobě vodíku s nulovými emisemi, který pak lze skladovat, přepravovat a používat v dopravě nebo k vytápění.

O Clean Hydrogen Partnership

Clean Hydrogen Partnership je jedinečné partnerství veřejného a soukromého sektoru podporující výzkum a inovace v oblasti vodíkových technologií v Evropě. Jeho cílem je urychlit vývoj a zavádění pokročilých aplikací čistého vodíku a posílit konkurenceschopnost hodnotového řetězce čistého vodíku v celé Evropské unii.

Členy Clean Hydrogen Partnership jsou Evropská komise, průmysl palivových článků a vodíku zastoupený Hydrogen Europe a výzkumná komunita zastoupená Hydrogen Europe Research.

Zdroj: solarninovinky.cz

Green Hydrogen
SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři