Rada a Evropský parlament dospěly k politické dohodě o pokroku v oblasti alternativních paliv.

Na základě nové předběžné politické dohody mezi Radou a Evropským parlamentem se očekává, že v nadcházejících letech bude po celé Evropě rozmístěn rostoucí počet elektrických dobíjecích a vodíkových stanic.

Dohoda ukazuje, že Evropa pevně věří, že H2 bude rozhodujícím krokem vpřed venergetice.

Dohoda také poskytne evropským občanům a dalším zúčastněným stranám jasný signál, že EU bude instalovat infrastrukturu pro doplňování paliva a dobíjení v podobě elektrických dobíjecích a vodíkových stanic. Díky větší kapacitě pro doplňování paliva podél dálnic i v městských oblastech budou mít občané větší jistotu, že koupě vozidla na alternativní pohon neomezí jejich možnost cestovat.

To také podtrhuje význam H2 v dopravě v celé Evropě v rámci jejího úsilí o snížení emisí skleníkových plynů a zároveň o zvýšení energetické bezpečnosti.

Předběžná dohoda o infrastruktuře elektrických a vodíkových stanic měla několik hlavních cílů.

Nové nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) má tři hlavní body. Jedná se o tyto body:

Zajistit, aby byla k dispozici infrastruktura pro dobíjení nebo tankování vozidel na silnicích nebo lodí plujících po vodě.
Nabídnout alternativní řešení pro plavidla při zrodu i pro stojící letadla, aby nemusela udržovat v chodu motory poháněné fosilními palivy.
Zajistit, aby se infrastruktura v celé EU snadno používala, a to zaměřením na plnou interoperabilitu.

Toto prozatímní nařízení bude hrát klíčovou roli při urychlení zavádění elektrických dobíjecích a vodíkových stanic. Tímto způsobem nebude zavádění bateriových elektrických vozidel a vozidel na vodík zpožděno kvůli nedostatku sítí pro doplňování paliva. Podporou tohoto vývoje má EU zajistit významný krok vpřed při plnění evropských cílů v oblasti klimatu a zároveň zajistit lepší energetickou bezpečnost.
Program AFIR je součástí balíčku Fit for 55 a Evropská komise jej představila 14. července 2021. Jedná se o evropský závazek snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů minimálně o 55 % ve srovnání s úrovněmi naměřenými v roce 1990. Dalším cílem tohoto plánu je rok 2050, kdy má být dosaženo klimatické neutrality.

Zdroj: www.hydrogenfuelnews.com

SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři