30. SRPEN 2023

Červen minulého roku přinesl v Moravskoslezském kraji důležitý milník – v Ostravě, konkrétně v Dolních Vítkovicích, byla otevřena první veřejná vodíková plnicí stanice, která je umístěna hned vedle areálu společnosti Cylinders Holding, která se věnuje skladování a transportu vodíku. Akciová společnost Vítkovice uvedla tuto stanici do provozu pod názvem H2 Eva, která je určena pro osobní vozidla. I když aktuálně slouží spíše jako ukázka směřování k vodíkové mobilitě, jde o důležitý krok vpřed.

V blízké budoucnosti však Moravskoslezský kraj plánuje ještě ambicióznější projekty. V jihozápadní části Ostravy se chystá vyrůst projekt Hydrogen Ostrava, který zahrnuje fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným maximálním výkonem 30 MWp, doplněnou o elektrolyzér pro výrobu obnovitelného vodíku. Tato technologie by mohla pohánět krajské autobusy a vlaky, přičemž výstavba celého projektu by byla podpořena evropskými dotacemi.

Cena výstavby takové elektrárny s elektrolyzérem by byla zhruba dvě miliardy korun, přičemž až 70 % těchto nákladů by mohly pokrýt evropské dotace. Stále se však jedná o hrubý odhad nákladů, protože ceny technologií se pružně mění. Projekt bude realizován metodou EPC (Energy Performance Contracting), kde zákazník platí z vytvořených úspor. Na výstavbě se bude investičně podílet společnost Green Power Investment s.r.o., která se specializuje na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Potenciálními zákazníky jsou Moravskoslezský kraj, město Ostrava, provozovatelé vlaků a autobusů či průmyslové podniky.

Hejtman Moravskoslezského kraje, Jan Krkoška, zdůrazňuje význam vodíkových technologií pro budoucnost. Zmiňuje, že kraje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský podepsaly vodíkové memorandum, kde vyjadřují zájem na rozvoji vodíkového průmyslu. Moravskoslezský kraj chce vytvořit takzvané vodíkové údolí (Hydrogen Valley), kde by se upustilo od fosilních paliv a místo toho by byly využíván vodík a vodíkové technologie.

Moravskoslezský kraj v září 2022 vytvořil spolu s Vysokou školu báňskou – TUO a s již zmíněnou společností Cylinders Holding vodíkový klastr, který má za cíl zajistit správnou funkci celého vodíkového řetězce. Klíčovým prvkem je zajištění výroby vodíku v dostatečném množství, aby mohl být využit v mobilitě a průmyslových aplikacích.

Plánovaná fotovoltaická elektrárna ve Svinově, nedaleko uhelné elektrárny, by mohla pokrýt energetickou potřebu městské dopravy i krajských autobusů. Využitím zelené elektřiny by mohla být dosažena ekonomická úspora a přínos životnímu prostředí. Projekt má také potenciál redukovat emise a posunout region směrem k udržitelné energetice.

Zdroj: hytep.cz

SolidSun
Jsme součástí Skupiny SOLIDSUN

Partneři

Partneři